Kategoria Lexikalak (15)

                Kategoria Nagusiak (10)

   IZE                                            IZENAK

ARR                                                ARRUNTAK (zuhaitz)

IZB                                                  PERTSONA-IZEN BEREZIAK (Mikel)

LIB                                                  LEKU-IZEN BEREZIAK (Donostia)

ZKI                                                  ZENBAKIA (bat)

   ADJ                                           ADJEKTIBOAK

ARR                                                ARRUNTAK (handi, benetako)

GAL                                                GALDETZAILEAK (nongo)

   ADI                                           ADITZAK

SIN                                                  SINPLEAK (ekarri)

ADK                                                KONPOSATUAK (lo egin)

ADP                                                 PERIFRASTIKOAK (ahal izan)

FAK                                                 FAKTITIBOAK (etorrarazi)

   ADB                                          ADBERBIOAK

ARR                                                ARRUNTAK (gaur, negarrez)

GAL                                                GALDETZAILEAK (noiz)

   DET                                          DETERMINATZAILEAK

ERK                                                           ERAKUSLEAK

ERKARR                                                      ARRUNTAK (hau)

ERKIND                                                        INDARTUAK (berori)

NOL                                                           NOLAKOTZAILEAK

NOLARR                                                      ARRUNTAK (edozein)

NOLGAL                                                       GALDETZAILEAK (zein)

ZNB                                                           ZENBATZAILEAK

DZH                                                               ZEHAZTUAK (bi)

BAN                                                                  BANATZAILEAK (bina)

ORD                                                                  ORDINALAK (bigarren)

DZG                                                               ZEHAZTUGABEAK (zenbait)

ORO                                                               OROKORRAK (guzti)

   IOR                                           IZENORDAINAK

PER                                                           PERTSONALAK

PERARR                                                       ARRUNTAK (ni)

PERIND                                                        INDARTUAK (neu)

IZG                                                            ZEHAZTUGABEAK

IZGMGB                                                       MUGAGABEAK (norbait)

IZGGAL                                                         GALDETZAILEAK (nor)

BIH                                                           BIHURKARIAK (-(r)en burua)

ELK                                                          ELKARKARIAK (elkar)

   LOT                                          LOTURAZKOAK

LOK                                                LOKAILUAK (hala ere)

JNT                                                 JUNTAGAILUAK (edo)

   PRT                                          PARTIKULAK (omen, ote, ...)

   ITJ                                            INTERJEKZIOAK (alajaina!)

   BST                                           BESTELAKOAK (baldin)

                Kategoria lagungarriak (5)

   ADL                                          ADITZ LAGUNTZAILEAK (du)

   ADT                                          ADITZ SINTETIKOAK (dator)

   SIG                                           SIGLAK (EHU)

   SNB                                          SINBOLOAK (km, cm, g,...)

   LAB                                          LABURDURAK (etab.)

Kategoria Morfologikoak (9)

   AMM                                        ADITZ-MOTA MORFEMAK (-tu, -t(z)e,...)

   ASP                                           ASPEKTU-MORFEMAK (, -ko,...)

   ATZ                                          ATZIZKIAK (-pe)

   AUR                                          AURRIZKIAK (ber-)

   DEK                                          DEKLINABIDE MORFEMAK (-aren)

   ELI                                            ELIPSIA ()

   ERL                                          ERLAZIO ATZIZKIAK (-(e)la)

   GRA                                          GRADUATZAILEAK (-ago)

   MAR                                         MARRA (-)

Puntuazio-zeinuak (3)

   PNT                                          PUNTUA

   BPM                                         BESTE PUNTUAZIO ZEINUAK   

                                                        (puntuaren pareko izan daitezkeenak)

   PSB                                           PUNTUAZIO SINBOLOAK 

                                                                    (parentesiak, marra luzea, kakotxak,...)