EDBL - Euskararen Datu-Base Lexikala   Egileak: Ixa taldea  UZEI